காலையில் ஆற்றலை அதிகரிக்கும் உணவுகள்

ஓட்ஸ்.

பாதாம் வெண்ணெய்.

முட்டைகள்.

தயிர்.

பப்பாளி.

ஆளிவிதை.

பெர்ரி.

சியா விதைகள்.