சிறந்த சிறுநீரக ஆரோக்கியத்திற்கு உட்கொள்ள வேண்டிய உணவுகள்

Author - Mona Pachake

மாதுளை.

அவகேடோ.

டோஃபு.

குறைந்த பாஸ்பரஸ் சீஸ்.

ஆரோக்கியமான எண்ணெய்கள் மற்றும் கொழுப்புகள்.

மீன்.

மசாலா.

மேலும் அறிய