சர்க்கரை நோயை கட்டுப்படுத்தும் உணவுகள்

இலை கீரைகள்.

கொழுப்பு நிறைந்த மீன்.

விதைகள்.

கொட்டைகள் மற்றும் முட்டைகள்.

இயற்கை கொழுப்புகள்.

ஆப்பிள் சாறு வினிகர்.

இலவங்கப்பட்டை மற்றும் மஞ்சள்.