நீரிழிவு நோயைக் கட்டுப்படுத்தும் உணவுகள்

கொழுப்பு நிறைந்த மீன்

அவகோடா

முட்டைகள்

சியா விதைகள்

பீன்ஸ்

உலர் பழங்கள்

ப்ரோக்கோலி