உயர் இரத்த அழுத்தத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் உணவுகள்

சிட்ரஸ் பழங்கள்.

சால்மன் மீன்

பூசணி விதைகள்.

பீன்ஸ் மற்றும் பருப்பு

பெர்ரி.

பிஸ்தா.