சர்க்கரை பசியை கட்டுப்படுத்தும் சில உணவுகள்

பழம்.

பெர்ரி.

சாக்லேட்.

சிற்றுண்டி பார்கள்.

சியா விதைகள்.

சர்க்கரை இல்லாத சூயிங் கம் அல்லது புதினா.

பருப்பு வகைகள்.

தயிர்.