கோடையில் உங்கள் உடலை நச்சு நீக்கும் உணவுகள்

பச்சை இலை காய்கறிகள்.

எலுமிச்சை.

பீட்ரூட்

பழங்கள்

பச்சை தேயிலை தேநீர்.

முட்டைக்கோஸ்