உடல் பயிற்சிக்குப் பிறகு சாப்பிட வேண்டிய உணவுகள்

Author - Mona Pachake

தயிர்

பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள்

கடலை வெண்ணெய்

பால்

ரொட்டி

ஓட்ஸ்

பெர்ரி

மேலும் அறிய