மாதவிடாய் காலத்தில் சாப்பிட வேண்டிய உணவுகள்

கொக்கோ நிறைந்த சாக்லேட்டுகள்

பழங்கள்

பச்சை காய்கறிகள்

இஞ்சி

மீன்

மஞ்சள்

பருப்பு மற்றும் பீன்ஸ்