மாதவிடாய் காலத்தில் சாப்பிட வேண்டிய உணவுகள்

பச்சை இலை காய்கறிகள், குறிப்பாக கீரை

தயிர்.

சீஸ்.

பால்.

சால்மன், கானாங்கெளுத்தி மற்றும் சூரை போன்ற மீன்கள்.

சியா விதைகள்.

ப்ரோக்கோலி மற்றும் காலிஃபிளவர்.