உங்கள் மாதவிடாய் சுழற்சியின் போது சாப்பிட வேண்டிய உணவுகள்

தண்ணீர்.

பழம்.

பச்சை காய்கறிகள்.

இஞ்சி.

மீன்

மஞ்சள்.

சாக்லேட்.