நல்ல தூக்கத்திற்கு சாப்பிட வேண்டிய உணவுகள்

பாதாம்

பால்

கெமோமில் தேயிலை

கிவி

மீன்

அக்ரூட் பருப்புகள்

வெள்ளை அரிசி