விரைவான மீட்புக்கு சாப்பிட வேண்டிய உணவுகள்

பச்சை காய்கறிகள்.

முட்டைகள்.

சால்மன் மீன்.

பெர்ரி.

கொட்டைகள் மற்றும் விதைகள்.

கோழி.