ஆரோக்கியமான கல்லீரலுக்கு சாப்பிட வேண்டிய உணவுகள்

கொட்டைவடி நீர்.

தேநீர்.

திராட்சைப்பழம்.

அவுரிநெல்லிகள் மற்றும் குருதிநெல்லிகள்.

பேரிக்காய்.

பீட்ரூட் சாறு.