வலுவான பற்களுக்கு சாப்பிட வேண்டிய உணவுகள்

Author - Mona Pachake

பால் பொருட்கள்

பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள்

நிறைய தண்ணீர்

இனிக்காத பானங்கள்

வைட்டமின் சி நிறைந்த உணவுகள்

மெக்னீசியம் நிறைந்த உணவுகள்

ஃப்ளூராய்டு நிறைந்த உணவுகள்