நீரிழப்பு போது சாப்பிட வேண்டிய உணவுகள்

தர்பூசணி

வெள்ளரி

செலரி

நிறைய தண்ணீர்

தயிர்

கீரை

இளநீர்