குழந்தையின் மூளை ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் உணவுகள்

முட்டைகள்.

தயிர்.

கீரைகள், காய்கறிகள்

மீன்.

கொட்டைகள் மற்றும் விதைகள்.

ஓட்ஸ்

ஆப்பிள்கள் மற்றும் பிளம்ஸ்.