இரும்புச்சத்து குறைபாட்டை எதிர்த்துப் போராடும் உணவுகள்

இறைச்சி

கடல் உணவு.

பீன்ஸ்.

பச்சை இலை காய்கறிகள்

உலர் பழங்கள்

தானியங்கள்

பட்டாணி.