தசை வெகுஜனத்தைப் பெறுவதற்கான உணவுகள்

முட்டைகள்.

சால்மன் மீன்.

கோழியின் நெஞ்சுப்பகுதி.

தயிர்.

மாட்டிறைச்சி

இறால்

சோயாபீன்ஸ்.