உங்கள் கல்லீரலை சுத்தம் செய்ய உதவும் உணவுகள்

Author - Mona Pachake

கொட்டைவடி நீர்

ஓட்ஸ்

பச்சை தேயிலை தேநீர்

பூண்டு

பெர்ரி

திராட்சைப்பழம்

பேரிக்காய்

மேலும் அறிய