பிசிஓடியில் இருந்து விடுபட உதவும் உணவுகள்

Author - Mona Pachake

வெந்தயம்

ராகி

பெர்ரி

பச்சை இலை காய்கறிகள்

ஆளி விதைகள்

முழு தானியங்கள்

பருப்பு வகைகள்

மேலும் அறிய