மூளை ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் உணவுகள்

கொட்டைவடி நீர்

புளுபெர்ரி

மஞ்சள்

ப்ரோக்கோலி

பூசணி விதைகள்

சாக்லேட்

மூளை ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் உணவுகள்