பாலியல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் உணவுகள்

Author - Mona Pachake

கொட்டைகள்

பூசணி விதைகள்

வெண்ணெய் பழங்கள்

சாக்லேட்

தர்பூசணி

வாழை

கேப்சிகம்