உங்கள் ஞாபக சக்தியை மேம்படுத்தும் உணவுகள்

Dec 26, 2022

Mona Pachake

கொழுப்பு நிறைந்த மீன்.

கொட்டைவடி நீர்.

அவுரிநெல்லிகள்.

மஞ்சள்.

ப்ரோக்கோலி.

பூசணி விதைகள்.

கொட்டைகள்.