வலுவான எலும்புகளை உருவாக்க உதவும் உணவுகள்....

பால் சம்பந்தப்பட்ட உணவு

கடல் உணவு

பச்சை காய்கறிகள்

முட்டை

டோஃபு

பருப்புகள்

சிவப்பு திராட்சைப்பழம்