உங்கள் மூளையின் செயல்பாட்டை அதிகரிக்கும் உணவுகள்...

அக்ரூட் பருப்புகள்

பச்சை இலை காய்கறிகள்

பாதாம்

பெர்ரி

முட்டை

மாதுளை

மீன்