கோவிட் 19 தடுப்பூசியின் விளைவை அதிகரிக்க உணவுகள்

மஞ்சள்

முழு தானிய உணவுகள்

பச்சை காய்கறிகள்

வெங்காயம்

பூண்டு

பழங்கள்

கோவிட் 19 தடுப்பூசியின் விளைவை அதிகரிக்க உணவுகள்