உங்கள் பிளேட்லெட் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க உணவுகள்

Author - Mona Pachake

பால்.

பச்சை இலை காய்கறிகள்

பப்பாளி இலை

மாதுளை

பூசணிக்காய்

கோதுமை

இரும்பு.