உங்கள் புரோஜெஸ்ட்டிரோன் அளவை அதிகரிக்க உணவுகள்

Author - Mona Pachake

கருப்பு சாக்லேட்.

கொட்டைகள்.

டோஃபு.

வெண்ணெய் பழங்கள்.

பருப்பு வகைகள்.

மீன் (சால்மன்)

முட்டைகள்.

மேலும் அறிய