குளிர்காலத்தில் உங்களை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க உணவுகள்

சூப்.

மேலும் சூடான பால் குடிக்கவும்.

காலிஃபிளவர் மற்றும் ப்ரோக்கோலி.

கஞ்சியுடன் உங்கள் நாளைத் தொடங்குங்கள்.

ரூட் காய்கறிகளை உட்கொள்ளுங்கள்.

பால் பொருட்களின் உட்கொள்ளலை அதிகரிக்கவும்

முட்டை மற்றும் மீன்