உங்கள் நாய்களை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க உணவுகள்

கேரட்.

ஆப்பிள்கள்.

 வெள்ளை அரிசி.

பால் பொருட்கள்.

மீன்.

கோழி.

 கடலை வெண்ணெய்.

சாதாரண பாப்கார்ன்.