உங்கள் குடலை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க உணவுகள்

முழு தானியங்கள்.

பச்சை இலை காய்கறிகள்.

புரதங்கள்

குறைந்த சர்க்கரை பழங்கள்.

நிறைய தண்ணீர் குடிக்கவும்.

தயிர்.

சியா விதைகள்.