உங்கள் வாயை சுத்தமாக வைத்திருக்க வேண்டிய உணவுகள்

தயிர்

பச்சை காய்கறிகள்

பழங்கள்

இறைச்சி

சாக்லேட்

பச்சை தேயிலை தேநீர்