ஆரோக்கியமான இரத்த அழுத்த அளவை பராமரிக்க உணவுகள்

Author - Mona Pachake

சால்மன் மீன்

கொழுப்பு மீன்.

சிட்ரஸ் பழங்கள்.

பெர்ரி.

முழு தானியங்கள்.

இலை காய்கறிகள்.

கொட்டைகள் மற்றும் பருப்பு வகைகள்.

மேலும் அறிய