உங்கள் தசைகளை வலிமையாக்கும் உணவுகள்

முட்டைகள்.

சால்மன் மீன்.

தயிர்.

சூரை மீன்

மாட்டிறைச்சி.

இறால் மீன்.

சோயாபீன்ஸ்.