ஆஸ்துமாவை தடுக்கும் உணவுகள்

ஆப்பிள்கள் மற்றும் ஆரஞ்சு

சால்மன்

பீன்ஸ்

இஞ்சி

மஞ்சள்

கீரை

மாதுளை

தக்காளி சாறு.