நீரிழப்பைத் தடுக்கும் உணவுகள்

தேங்காய் தண்ணீர்.

சூப்கள்.

தர்பூசணி

தேன்

பால்.

கீரை

வெள்ளரி

பெர்ரி