சளி மற்றும் காய்ச்சலில் இருந்து தடுக்கும் உணவுகள்

இஞ்சி தேநீர்

ஆரஞ்சு.

தண்ணீர்.

தயிர்.

அவுரிநெல்லிகள்.

தக்காளி.

சால்மன் மீன்.