எலும்புகள் மற்றும் மூட்டுகளின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் உணவுகள்

Nov 17, 2022

Mona Pachake

டோஃபு

சோயா பீன்ஸ் ·

மீன்

கேப்சிகம்

பச்சை இலை காய்கறிகள் ·

பால், சீஸ் மற்றும் தயிர்.

உலர் பழங்கள்