மார்பக ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் உணவுகள்

Green Leaf Banner

பச்சை காய்கறிகள்.

சிட்ரஸ் பழங்கள்.

கொழுப்புள்ள மீன்.

பெர்ரி.

தயிர்.

 கால்சியமும் புரதமும் நிறைந்த உணவுகள்

பீச், ஆப்பிள் மற்றும் பேரீச்சம்பழம்.