எலும்பு பிரச்சனைகளை விரைவில் குணமாக்கும் உணவுகள்

பால் பொருட்கள்.

சோயா பால்.

பூசணி விதைகள்.

பெல் பெப்பர்ஸ்.

கருப்பு பீன்ஸ்.

இறைச்சி.

மத்தி மீன்கள்.

கொழுப்பு நிறைந்த மீன்.