கவலைகளை குறைக்கும் உணவுகள்

Nov 22, 2022

Mona Pachake

சால்மன் மீன்.

கெமோமில்.

மஞ்சள்.

தயிர்.

பச்சை தேயிலை தேநீர்.

பாதாம்.

அவுரிநெல்லிகள்.