பதட்டத்தை குறைக்க உதவும் உணவுகள்

மீன்

முட்டை

பூசணி விதைகள்

சாக்லேட்

மஞ்சள்

 தயிர்

கெமோமில் தேயிலை