உங்கள் பசியை குறைக்க உதவும் உணவுகள்

 சூப்கள்

சமைத்த முழு தானியங்கள், மற்றும் பீன்ஸ்.

பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள்.

இறைச்சிகள்.

மீன்.

முட்டைகள்.