வலியிலிருந்து விடுபட உணவுகள்

கொழுப்பு நிறைந்த மீன்.

செர்ரிஸ்.

பச்சை தேயிலை தேநீர்.

ஆவகோடா

இலை கீரைகள்.

ஆளிவிதை.

அக்ரூட் பருப்புகள்.