வாந்தியை நிறுத்த உணவுகள்

எலுமிச்சை

இஞ்சி

தேங்காய் தண்ணீர்

வாழை

புரதம் நிறைந்த உணவுகள்

மூலிகை தேநீர்