சர்க்கரை நோயாளிகள் இந்த பழங்களை சாப்பிடாதீர்கள் ...

அன்னாசி

கிரான்பெரி

உலர் திராட்சை

அத்தி

மாம்பழம்

கிவி

லிச்சி