குழந்தைகளுக்கு ஏற்ற பழங்கள்

ஆப்பிள்

வாழை

பேரிக்காய்

ஆரஞ்சு

செர்ரி

திராட்சை

பிளம்