கண் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்ல பழங்கள்

மாங்கனி

பப்பாளி

சிட்ரஸ் பழங்கள்

பெர்ரி

வாழை

பாதாமி பழம்