எலும்பின் வலிமையை அதிகரிக்கும் பழங்கள்

Author - Mona Pachake

ப்ளாக்கபெரிஸ்

அவுரிநெல்லிகள்.

அத்தி

திராட்சை.

கிவி பழம்

மல்பெரி.

பிளம்ஸ்

மாதுளை சாறு.

மேலும் அறிய